خانه2017-06-20T10:13:13+00:00

ارائه فیلم های آموزشی نرم افزارهای پرکاربرد

مشاوره در خصوص پروژه های نرم افزاری و همکاری در انجام پروژه

شما می توانید در تهیه فیلم های آموزشی و انجام پروژه های نرم افزاری ما را یاری کنید. شرایط و نحوه همکاری را در بخش دعوت به همکاری مشاهده فرمایید.

دعوت به همکاری

فیلم آموزشی بعدی را شما سفارش دهید. فیلم آموزشی مورد نظرتان در اسرع وقت تهیه و در اختیارتان قرار می گیرد. جهت سفارش با ما تماس بگیرید.

سفارش فیلم آموزشی

مشاوره در خصوص پروژه های مختلف نرم افزاری توسط افراد مجرب تیم سافت یار به شما عزیزان ارائه می شود.

پروژه های اخیر صورت گرفته توسط تیم سافت یار
Translate »