• پروژه راه اندازی نرم افزار انسیس (ANSYS) بر روی سیستم های پردازش موازی Cluster با لایسنس نامحدود با سیستم عامل ویندوز Windows HPC 2008 R2

راه اندازی نرم افزار انسیس بر روی سیستم های پردازش موازی

نرم افزار انسیس (Ansys) قابلیت اجرا شدن بر روی سیستم های پردازش موازی یا اصطلاحا سیستم های کلاستر (Cluster) را دارا است. اما لایسنس (License) موجود در بازار ماکزیمم تا 16 هسته پردازشگر را پشتیبانی کرده و برای اجرای نرم افزار انسیس (Ansys) به صورت موازی بر روی هسته های بیشتر از 16، نیاز به لایسنس موازی بوده که تیم سافت یار به این لایسنس دست یافته و قابلیت اجرای نرم افزار انسیس و ماژول های آن مانند نرم افزارهای CFX و فلوئنت (Fluent) با بیش 600 هسته پردازشگر در حال حاضر وجود دارد. یکی از سیستم عامل های قوی جهت پردازش موازی Windows HPC 2008 R2 بوده که نرم افزار انسیس (Ansys) نیز از آن پشتیبانی می کند. اجرای نرم افزار انسیس (Ansys) به صورت کلاستر دارای تنظیمات خاصی بوده که تیم سافت یار در این خصوص نیز دانش لازم را کسب نموده و توانسته است نرم افزار انسیس (Ansys) را به صورت کلاستر بر روی 100 هسته پردازشگر اجرا کند. روش پردازش موازی به صورت MPI بوده که بسته نرم افزاری این روش در ویندوز HPC 2008 R2 با عنوان MS-MPI شناخته می شود. در این روش دامنه محاسباتی به تعداد هسته ها تقسیم شده و هر تقسیم به یک هسته پردازشگر ارسال گردیده و پردازش های به صورت موازی صورت می گیرد. در مرزهای مشترک قسمت های محاسباتی انتقال داده از طریق شبکه Lan بین نودها صورت می گیرد. کارای نرم افزار انسیس (Ansys) بر روی سیستم عامل ویندوز HPC 2008 R2 بر اساس Benchmark های ارائه شده توسط شرکت Ansys بهتر از لینوکس (Linux) بوده است. پیچیدگی راه اندازی و هزینه های اجرای سیستم پردازش موازی به صورت کلاستر البته در ایران با ویندوز نیز پایینتر از لینوکس است.

By |2017-01-06T00:50:35+00:00ژانویه 6th, 2017|Categories: رشته فناوری اطلاعات|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

Translate »