• انجام پروژه طراحی، آنالیز و بهینه سازی کلکتور خورشیدی به کمک نرم افزار آباکوس Abaqus collector solar و و نرم افزار متلب (Matlab)

طراحی، آنالیز و بهینه سازی کلکتور خورشیدی

یکی از بحث های مهم در زمینه نیروگاه های خورشیدی هزینه ساخت کلکتور خورشیدی بوده که کاهش هزینه ساخت آنها به دلیل تعداد زیاد آنها در یک نیروگاه در تولید مقرون به صرفه انرژی از این طریق بسیار حائز اهمیت است. بنابراین کلکتورها تا جای ممکن باید وزن کمتر و استحکام بالاتری داشته باشند. حتی اگر وزن ناچیزی از یک کلکتور کاهش یابد به دلیل اینکه در یک نیروگاه ممکن است صدها کلکتور نصب گردد در مقدار هزینه تاثیر به سزایی می گذارد. از این رو سازه های مختلفی برای طراحی کلکتورها پیشنهاد شده است. یکی از مناسبترین طرح های پیشنهادی مدل Skal-ET است که به صورت یک سازه فضایی بوده و این سازه و شماتیک از آن در شکل ها ارائه شده است. در این پروژه این مدل توسط نرم افزار آباکوس (Abaqus) ایجاد گردیده و بررسی های مختلف سازه ای بر روی آن صورت گرفته است. این سازه تحت بارهای استاتیکی مانند بار مرده، بار برف، بار باد و همچنین ترکیب این بارها و بارهای دینامیکی مانند بار زلزله قرار داده شده است و استحکام آن بررسی گردیده است. علاوه بر این مدل اولیه در مراحل مختلف بهینه سازی گردیده و مدل نهایی ارائه شده است. در آنالیزهای صورت گرفته علاوه بر کلکتور آینه ها نیز مدل سازی گردیده و در طراحی ایمنی و استحکام آینه ها نیز مد نظر قرار گرفته است. برای محاسبه نیروی ناشی از باد از آنالیز دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) در بحرانی ترین وضعیت آینه ها استفاده گردیده و بار محاسبه شده به سازه اعمال گردیده است. آنالیز زلزله به روش غیر خطی Dynamic Explicit صورت گرفته است. همچنین فرکانس های طبیعی و اجباری مجموعه کلکتور خورشیدی با استفاده از نرم افزار آباکوس (Abaqus) و نرم افزار متلب (Matlab) محاسبه گردیده است. در مراحل بهینه سازی سطح مقطع تیرها و همچنین چیدمان آنها تغییر داده شده و بهینه ترین مدل انتخاب گردیده است.

By |2017-01-06T23:25:40+00:00ژانویه 6th, 2017|Categories: رشته عمران|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

Translate »