دانلود فیلم آموزش رایگان نرم افزار آباکوس Abaqus : بررسی قاب تراس تحت بار متمرکز استاتیکی

۰ تومان

در این فیلم آموزش نرم افزار آباکوس Abaqus ، بررسی قاب تراس تحت بار متمرکز استاتیکی به طور کلی شما با موارد زیر جهت بررسی قاب تراس تحت بار متمرکز استاتیکی در نرم افزار آباکوس (Abaqus) آشنا می شوید:

 

• مدل سازی قاب تراس به صورت wire، تعریف قیود در مدل سازی، تغییر ابعاد مدل هندسی در نرم افزار آباکوس Abaqus
• تعریف ماده الاستیک و نسبت دادن آن به صورت تراس (Truss) و مشخص کردن جهت لینک های تراس در نرم افزار آباکوس Abaqus
• تعریف روش حل Static General جهت انجام آنالیز استاتیکی قاب تراس و مشخص کردن خروجی های مورد نظر در نرم افزار آباکوس Abaqus
• نحوه اعمال بار متمرکز و قیود جابه جایی در نرم افزار آباکوس Abaqus
• تعیین نوع و ابعاد المان ها و ایجاد شبکه بر روی مدل هندسی در نرم افزار آباکوس Abaqus
• انجام تنظیمات پرداز موازی و حل مسئله در نرم افزار آباکوس Abaqus
• تحلیل نتایج خروجی و استخراج داده های مورد نیاز در نرم افزار آباکوس Abaqus

مدت زمان فیلم آموزشی : 55 دقیقه

مدرس فیلم آموزشی : احمدزاده

زبان فیلم آموزشی : بی کلام

ضمیمه فیلم : فایل ورودی نرم افزار آباکوس، فایل اکسل داده ها

توضیحات

تحلیل سقف بتنی پیش تنیده با کابل تحت بار مرده و زنده با نرم افزار آباکوس ABAQUS

یکی از سقف هایی که کاربرد زیادی داشته، سقف های پیش تنیده هستند. در این نوع سقف که از مصالح بتنی استفاده می شود با عبور دادن کابل هایی از داخل بتن و ایجاد کشش اولیه در کابل باعث ایجاد تنش اولیه فشاری در بتن می گردند. ایجاد فشار اولیه در بتن با عث افزایش چشمگیر مقاومت و استحکام بتن می شود.
یکی از مشکلات ساختمان های بتنی فاصله کوتاه بین ستون های ساختمان بوده که با استفاده از سقف های پیش تنده Pre Tension Roof می توان فاصله بین ستون ها را افزایش داده و تعداد ستون های کمتری جهت مهار بار سقف استفاده کرد. اما اجرای اینگونه سقف ها کار دشوار و حساسی است.
از این روش در افزایش استحکام دیوارهای بتنی و یا افزایش استحکام خاک در حین خاکبرداری نیز استفاده می شود. ایجاد فشار اولیه در مصالحی که مقاومت کششی پایینی دارند یکی از راهکارهای مناسب جهت بهبود استحکام است.
در این فیلم آموزشی نحوه ایجاد کشش اولیه در کابل ها و انتقال کشش اولیه به بتن توسط نرم افزار آباکوس abaqus شرح داده شده است. کلیه مراحل انجام پروژه از جمله ایجاد مدل هندسی بتن و کابل ها، تعریف رفتار بتن توسط مدل شکست بتن، تعریف رفتار الاستیک و پلاستیک کابل، نحوه مونتاژ کردن کابل ها و بتن، تعریف تماس بین کابل و بتن، ایجاد کشش اولیه در کابل ها، شبکه بندی قطعات و تنظیمات روش حل به صورت مرحله به مرحله توضیح داده شده است.

Translate »