مشاهده سبد خرید “تحلیل هیدرودینامیک دلفین بر روی سطح آب به صورت دو فازی و روش حجم سیال VOF و روش عددی CFD” به سبد شما افزوده شد.