• انجام پروژه بررسی رفتار هیسترسیس hysteresis اتصال کابلی تیر به ستون توسط نرم افزار Abaqus آباکوس column cable beam pretension

بررسی رفتار هیسترسیس اتصال کابلی تیر به ستون

در این پروژه اتصال یک تیر به ستون که توسط تعداد کابل های مختلف صورت گرفته و تحت کشش اولیه قرار دارد تحت بار نوسانی توسط نرم افزار آباکوس (Abaqus) و روش المان محدود شبیه سازی گردیده و رفتار هیسترسیس اتصال مورد بررسی قرار گرفته است. اضافه کردن کابل های کششی به اتصالات باعث می شود مقدار انعطاف پذیری اتصال به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته و محدوده الاستیک اتصال را افزایش یابد. این نوع اتصال در مقابل بارهای نوسانی مقاومت بالایی داشته و مقدار انرژی که توسط این اتصال جذب می گردد بسیار بیشتر از اتصالات معمول است. در این مدل کابل ها به دو انتهای تیر متصل گردیده و با ایجاد سوراخ هایی در ستون از آن عبور داده شده است. در شکل های ارائه شده نحوه اتصال کابل ها به تیر و ستون نشان داده شده است. رفتار دینامیکی این اتصال تحت بار نوسانی اعمالی به ستون مورد بررسی قرار گرفته و نمودارهای هیسترسیس (Hysteresis) و با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردیده است. علاوه بر آن کمانش این مجموعه به دلیل اینکه بار اعمالی به کابل ممکن است باعث ایجاد کمانش در تیر گردد نیز بررسی شده است. به هر دو روش عددی Explicit و Implicit مسئله حل گردیده و رفتار الاستوپلاستیک ماده نیز لحاظ شده است.

By |2017-01-06T22:26:57+00:00ژانویه 6th, 2017|Categories: رشته عمران|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

Translate »