• برای انجام کلیه پروژه ها در کوتاه ترین زمان و بالاترین کیفیت با نرم افزار SPSS مربوط به رشته های مختلف با ما تماس بگیرد.

انجام پروژه با نرم افزار SPSS

SPSS) Statistical Package for Social Science) نرم افزاری است که برای تحلیل داده های آماری به کار می رود. SPSS از جمله نرم افزارهای آماری است که در میان پژوهشگران رشته های مختلف و دانشجویان کاربرد بسیار گسترده ای دارد. از طریق برنامه SPSS می توان داده های به دست آمده از تحقیقات را تحلیل و مدیریت کرد. به طور کلی تحلیل آماری مبتنی بر دو روش است: (1) روش توصیفی و (2) روش استنباطی. نرم افزار SPSS به کاربران در تحلیل استنباطی داده ها کمک می کند. بنابراین می توان موضوعاتی نظیر تفاوت میان دو یا چند متغیر و یا رابطه میان آنها که در قالب فرضیه در یک پژوهش مطرح می شود را از طریق برنامه SPSS و بر مبنای خروجی های به دست آمده به شکل جداول حاوی اعداد و ارقام تحلیل کرد.

به طور کلی برای شروع کار در برنامه SPSS نخست باید داده های خام در دسترس را که از طریق پرسشنامه و یا هر روش ممکن دیگر به دست آورده ایم در قسمت های مربوطه وارد کنیم، پس از کدگذاری با توجه به فرضیه مورد نظر روش آماری متناسب با آن را در SPSS انتخاب کنیم و پس از پردازش داده ها توسط نرم افزار و مشاهده خروجی ها برونداد را تفسیر نماییم. نرم افزار SPSS این قابلیت را دارد که حجم زیادی از داده ها را پس از وارد کردن در خود ذخیره نماید، در نتیجه برای انجام تحلیل های آماری مختلف نیازی به وارد کردن مجدد داده ها نیست. برای مثال می توان با وارد نمودن پاسخ های سی سؤال از دویست پرسشنامه، آمارهایی از قبیل میانگین، واریانس، آزمون همبستگی، تی تست و غیره را به دست آورد. همان گونه که قبلا ذکر شد نوع آزمون مورد استفاده در SPSS، به فرضیه مورد نظر در پژوهش و هدف پژوهشگر از آزمونی که خواهان به کارگیری آن است بستگی دارد.

نرم افزار SPSS برای پژوهش های دانشجویان خصوصاً در حوزه علوم انسانی بسیار پر کاربرد بوده است. اکثر پژوهشگران و دانشجویان در رشته هایی مانند روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی، مدیریت و گرایش های گوناگون هر یک از این رشته ها و به طور کلی در هرگونه پژوهشی که نیاز به استفاده از آمار استنباطی را در تحلیل داده های پژوهشی ضروری می سازد، به کاربست نرم افزار SPSS واقفند.
زیر مجموعه های خانواده نرم افزاری SPSS عبارتند از:

• Analytical Decision Management
• Predictive Customer Intelligence
• Predictive Maintenance and Quality
• Social Media Analytics
• Amos
• Analytic Server
• Collaboration and Deployment Services
• Data Collection
• Data Collection Heritage
• Modeler
• SamplePower
• Statistics
• Text Analytics for Surveys
• Visualization Designer
برای کارهای ویژه می‌توان از پیمانه‌های افزودنی استفاده کرد که امکانات اضافی ارائه می‌کنند. از پیمانه‌های موجود می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
• Programmability Extension
• Data Validation
• Classification Trees. Creates classification and decision trees for identifying groups and predicting behaviour.
• Tables. Allows user-defined control of output for reports.
• Exact Tests. Allows statistical testing on small samples.
• SPSS Categories
• SPSS Trends
• SPSS Conjoint
• SPSS Missing Value Analysis. Simple regression-based imputation.
• SPSS Map
• SPSS Complex Samples
• Adjusts for stratification and clustering and other sample selection biases.

برای انجام کلیه پروژه ها در کوتاه ترین زمان و بالاترین کیفیت با نرم افزار SPSS با ما تماس بگیرد.

By |2017-01-05T22:19:12+00:00ژانویه 5th, 2017|Categories: رشته آمار|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

Translate »