• پروژه کاهش درگ (Drag) با استفاده از الکترومغناطیس توسط نرم افزار CFX نیروی لورنز الکترومغناطیس lorentz force لایه مرزی MHD لیفت هیدرودینامیک

کاهش درگ با استفاده از الکترومغناطیس

در طول زمان روش های عددی و آزمایشگاهی برای بررسی کاهش درگ با روش های مختلف مورد بررسی قرار گرفتند. یکی از روش های موثر برای کاهش درگ و کنترل لایه مرزی مغشوش استفاده از الکترومغناطیس، یا به طور صحیح تر نیروی ناشی از الکترومغناطیس است. باید توجه کرد که اگر سیالی مانند آب دریا که رسانای الکتریکی است از میدان الکترومغناطیسی عبور کند، نیرویی که به نیروی لورنز مشهور است به آن اعمال می گردد. این نیرو به روش های مختلف در جهت کاهش درگ می تواند به کار رود. در این پروژه دو روش اعمال نیرو، به صورت نوسانی و روش جلوگیری از جدایش جریان بر روی یک صفحه صاف با استفاده روش عددی و به کمک نرم افزار CFX مورد بررسی قرار گرفته است. باید توجه کرد که استفاده از الکترومغناطیس در کاهش درگ هنوز بسیار ناشناخته است و موارد مبهم بسیاری دارد، با این حال بر اساس کارهای صورت گرفته توسط افراد مختلف به نظر می رسد عملی ترین کابرد الکترومغناطیس استفاده از آن برای جلوگیری از جدایش جریان باشد. استفاده از این روش در آب دریا که رسانای جریان است مقدرو می باشد. با به کاربردن الکترومغناطیس بر سطوح کنترل کارایی این سطوح افزایش می یابد. یکی از وظایف مهم سطوح کنترل ایجاد نیروی برا است و همان طور که می دانیم با افزایش زاویه حمله از یک حد مشخص جدایش جریان ایجاد می گردد، و جدایش جریان تا حد بسیار زیادی نیروی برا سطوح کنترل را کاهش می دهد. به کار بردن نیروی لورنز می تواند از پدیده جدایش جریان جلوگیری کند و به طبع مقدار نیروی لیفت را افزایش دهد. بر اساس بررسی های انجام شده در این پروژه با اعمال نیروی لورنز به یک سطح شیب دار که در مقابل جریان قرار دارد مقدار نیروی پسا در حدود ۴۸ درصد کاهش و مقدار نیروی برا ۷ درصد افزایش یافته است.

By |2017-01-06T12:58:24+00:00ژانویه 6th, 2017|Categories: رشته مکانیک|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

Translate »