• به طور کلی در فیلم آموزش نرم افزار آباکوس Abaqus ، آنالیز تیر تحت بار گسترده متغیر با موارد زیر در نرم افزار آباکوس Abaqus آشنا می شوید.

  •نحوه مدل سازی تیر به صورت سه بعدی توسط روش Extrusion در نرم افزار آباکوس Abaqus • نحوه تعریف ماده الاستوپلاستیک و نسبت دادن آن به مدل هندسی در نرم افزار آباکوس Abaqus • نحوه تعریف روش حل Static General جهت انجام آنالیز استاتیکی و مشخص کردن خروجی های مورد نظر جهت آنالیز تیر تحت بار گسترده متغیر در نرم افزار آباکوس Abaqus • نحوه اعمال بار گسترده متغیر از نظر مکانی که می تواند به صورت یک معادله دلخواه و یا یک توزیع گسترده باشد و همچنین نحوه اعمال بار ناشی از وزن قطعه و همچنین اعمال قیود مرزی در نرم افزار آباکوس Abaqus •نحوه تعیین نوع و ابعاد المان ها و ایجاد شبکه بر روی مدل هندسی در نرم افزار آباکوس Abaqus • نحوه انجام تنظیمات پرداز موازی و حل مسئله تیر تحت بار گسترده متغیر در نرم افزار آباکوس Abaqus • نحوه تحلیل نتایج خروجی و استخراج داده های مورد نیاز در نرم افزار آباکوس Abaqus

  مدت زمان فیلم آموزشی : 28 دقیقه

  مدرس فیلم آموزشی : احمدزاده

  زبان فیلم آموزشی : فارسی

  ضمیمه فیلم : فایل ورودی نرم افزار آباکوس

 • به طور کلی در فیلم آموزش نرم افزار آباکوس Abaqus : شکل دهی عمیق (deep drawing) یک کانال به روش المان محدود با موارد زیر در نرم افزار آباکوس (Abaqus) آشنا می شوید.

  • مدل سازی قطعات به صورت Plane Strain در نرم افزار آباکوس Abaqus • ایجاد مدل هندسی قطعه صلب در نرم افزار آباکوس Abaqus • تعریف رفتار الاستیک و پلاستیک ماده و ایجاد مقاطع Plane Strain در نرم افزار آباکوس Abaqus • نحوه مونتاژ قطعات و ایجاد چیدمان مناسب آنها در نرم افزار آباکوس Abaqus • تعریف چند مرحله آنالیز (Step) و انجام تنظیمات روش Static General جهت شبیه سازی شکل دهی عمیق کانال در نرم افزار آباکوس Abaqus • تعریف تماس بین قطعات به روش Surface to Surface Contact در نرم افزار آباکوس Abaqus • اعمال بار و شرایط مرزی به قطعات صلب در نرم افزار آباکوس Abaqus • تعیین اندازه و نوع المان ها و شبکه بندی قطعات در نرم افزار آباکوس Abaqus

  مدت زمان فیلم آموزشی : 37 دقیقه

  مدرس فیلم آموزشی : احمدزاده

  زبان فیلم آموزشی : فارسی

  ضمیمه فیلم : فایل ورودی نرم افزار آباکوس

 • به طور کلی در فیلم آموزشی شبیه سازی جریان لایه مرزی روی یک صفحه تخت با موارد زیر در نرم افزار فلوئنت (Fluent) آشنا می شوید. • نحوه کار با محیط ANSYS Workbench • چگونگی تولید صفحه در محیط Design Modeler • تعریف جریان آرام لایه مرزی در نرم افزار فلوئنت (Fluent) • تنظیمات شرایط مرزی و روش حل در نرم افزار فلوئنت (Fluent) • تعیین خروجی های مد نظر و حل مسئله در نرم افزار فلوئنت (Fluent) • رسم کانتورها و نمودارهای مختلف و تحلیل نتایج 

  مدت زمان فیلم آموزشی : 14 دقیقه

  مدرس فیلم آموزشی : نیرویی

  زبان فیلم آموزشی : فارسی

  ضمیمه فیلم : فایل ورودی نرم افزار فلوئنت

 • به طور کلی در فیلم آموزشی شبیه سازی مخروط شدن سیال آب لوله دو شرایط ورودی مختلف سیال با نرم افزار ANSYS CFX با موارد زیر در نرم افزار سی اف ایکس (CFX) آشنا می شوید.

  • تنظیمات محیط شبکه در در workbench نرم افزار Ansys
  • ایجاد شبکه های لایه مرزی جهت رسیدن به YPlus مناسب
  • تنظیمات دامنه محسباتی سیال، ویژگی های سیال آب و مدل حرارتی
  • تعریف مدل آشفتگی SST (Shear Stress Transport) انتقال رینولدز و تنظیمات آن
  • تعریف شرایط مرزی ورودی جریان، خروجی آن و دیواره های لوله
  • تنظیمات روش عددی و مقادیر باقیمانده در معیار همگرایی
  • انجام تنظیمات روش حل به صورت موازی و اجرای روند حل مسئله
  • تحلیل نتایج خروجی و استخراج داده های مورد نظر

  مدت زمان فیلم آموزشی : 18 دقیقه

  مدرس فیلم آموزشی : احمدزاده

  زبان فیلم آموزشی : بی کلام

  ضمیمه فیلم : فایل ورودی نرم افزار سی اف ایکس

 • به طور کلی در فیلم آموزشی شبیه سازی مخروط شدن سیال آب در یک مخروط کن با دو شرایط ورودی مختلف با نرم افزار سی اف ایکس CFX با موارد زیر در نرم افزار سی اف ایکس (CFX) آشنا می شوید.

  • تنظیمات محیط شبکه در در workbench نرم افزار Ansys
  • ایجاد شبکه های لایه مرزی جهت رسیدن به YPlus مناسب
  • تنظیمات دامنه محسباتی سیال، ویژگی های سیال آب و مدل حرارتی
  • تعریف مدل آشفتگی SST (Shear Stress Transport) انتقال رینولدز و تنظیمات آن
  • تعریف شرایط مرزی ورودی جریان، خروجی آن و دیواره های مخروط کن
  • تنظیمات روش عددی و مقادیر باقیمانده در معیار همگرایی
  • انجام تنظیمات روش حل به صورت موازی و اجرای روند حل مسئله
  • تحلیل نتایج خروجی و استخراج داده های مورد نظر

  مدت زمان فیلم آموزشی : 16 دقیقه

  مدرس فیلم آموزشی : احمدزاده

  زبان فیلم آموزشی : بی کلام

  ضمیمه فیلم : فایل ورودی نرم افزار سی اف ایکس

 • یکی از مهمترین زمینه های توسعه علم و فناوری در ریخته گری، کاربرد روش های عددی برای حل مسایل مکانیک سیالات و ترمودینامیک در جریان حرکت مذاب در راهگاه ها و قالب و انجماد مذاب در قطعه است. این توسعه به ویژه موجب گردیده تا طراحان بتوانند از طریق طراحی روش های تولید به وسیله کامپیوتر، قبل از اقدام به ساخت مدل و ریختن فلز مذاب در قالب، به مشخصات ساخت و تولید قطعه دست یافته و از قابل تولید بودن قطعه اطمینان حاصل نمایند. این پیشرفت باعث شده طراحان بتوانند قبل از صرف وقت و هزینه های زاید نسبت به اصلاح طرح های خود اقدام نموده و روش های تولید قطعه ریختگی خود را دریافت دارند. نتیجه عملی استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری در طراحی فرایندهای تولید، دستیابی سریع به قطعه ارزان تر است. امروزه نرم افزار پروکست ProCast یکی از مهمترین نرم افزارهای شبیه سازی ریخته گری است که با بیش از 20 سال همکاری سازنده با صنعت ریخته گری توسعه یافته است. برای شبیه سازی فرایندها از روش المان محدود استفاده شده است که در در کنار روش های اختلاف محدود و حجم محدود از روش های به روز در شبیه سازی فرایندهای مهندسی محسوب می شود. نرم افزار پروکست ProCast یک نرم افزار شبیه سازی صنعتی است که قابلیت آنالیزهای کوپل حرارتی، سیالاتی و تنشی را داشته و همچنین قابلیت های آنالیزهای متالوژیکی برای آلیاژهای ریختگی را داراست. این نرم افزار سازگاری بساربالایی با نرم افزارهای مدل سازی سری CAD/CAM دارد. در این فیلم معرفی کلی در مورد نرم افزار پروکست Procast و قابلیت های این نرم افزار ارائه شده است.

  مدت زمان فیلم آموزشی : 3 دقیقه

  مدرس فیلم آموزشی : زارع

  زبان فیلم آموزشی : فارسی

 • امروزه پیشرفت صنعت ریخته گری در گروی بهبود کیفیت محصولات، کاهش هزینه ها و افزایش نرخ تولید می باشد. استفاده از روش های آزمایش – خطا که پیش از این در صنعت ریخته گری دنیا برای بهبود فرآیندهای ریخته گری و بهبود کیفیت محصولات مرسوم بوده است، بسیار پر هزینه و طولانی بوده که متخصصین را بر آن داشته تا به سوی روش های کم هزینه و کوتاه تر حرکت کنند.جایگزین کردن این روش با روش طراحی بر پایه شبیه سازی توانسته است بسیاری از کاستی های روش قبل را جبران کند.

  در میان نرم افزار های ProCAST، QuickCast، SolidCast، AutoCast و MagmaCast که از مهمترین نرم افزار های حال حاضر شبیه سازی ریخته گری محسوب می شوند، نرم افزار تجاری پروکست (ProCast) که حاصل بیش از ۲۰ سال ارتباط سازنده با صنایع ریخته گری است قادر به انجام آنالیز های کوپل حرارتی، سیالاتی و تنشی می باشد و علاوه بر آن قایلیت های متالورژیکی منحصر به فردی را برای آلیاژهای ریختگی داراست. هم چنین این نرم افزار قابلیت برقراری ارتباط بسیار خوبی با نرم افزار های مدل سازی سری CAD/CAM دارد.

  برای شبیه سازی و تحلیل فرآیندها در این نرم افزار از روش اجزای محدود استفاده شده است که در کنار روش های اختلاف محدود و حجم محدود از روش های مطرح در شبیه سازی فرآیندهای مهندسی محسوب می شود. این فیلم آمورشی جز دوره مقدماتی نرم افزار پروکست (ProCast) بوده که در آن نحوه نصب نرم افزار شبیه سازی ریختگری ProCast به صورت مرحله به مرحله توضیح داده شده است.

  مدت زمان فیلم آموزشی : 6 دقیقه

  مدرس فیلم آموزشی : زارع

  زبان فیلم آموزشی : فارسی

  ضمیمه فیلم : فایل ورودی نرم افزار پروکست

 • در این فیلم آموزش نرم افزار آباکوس Abaqus ، بررسی قاب تراس تحت بار متمرکز استاتیکی به طور کلی شما با موارد زیر جهت بررسی قاب تراس تحت بار متمرکز استاتیکی در نرم افزار آباکوس (Abaqus) آشنا می شوید:   • مدل سازی قاب تراس به صورت wire، تعریف قیود در مدل سازی، تغییر ابعاد مدل هندسی در نرم افزار آباکوس Abaqus • تعریف ماده الاستیک و نسبت دادن آن به صورت تراس (Truss) و مشخص کردن جهت لینک های تراس در نرم افزار آباکوس Abaqus • تعریف روش حل Static General جهت انجام آنالیز استاتیکی قاب تراس و مشخص کردن خروجی های مورد نظر در نرم افزار آباکوس Abaqus • نحوه اعمال بار متمرکز و قیود جابه جایی در نرم افزار آباکوس Abaqus • تعیین نوع و ابعاد المان ها و ایجاد شبکه بر روی مدل هندسی در نرم افزار آباکوس Abaqus • انجام تنظیمات پرداز موازی و حل مسئله در نرم افزار آباکوس Abaqus • تحلیل نتایج خروجی و استخراج داده های مورد نیاز در نرم افزار آباکوس Abaqus مدت زمان فیلم آموزشی : 55 دقیقه مدرس فیلم آموزشی : احمدزاده زبان فیلم آموزشی : بی کلام ضمیمه فیلم : فایل ورودی نرم افزار آباکوس، فایل اکسل داده ها
Translate »